หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง
+  สถานที่ปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
+  งาน EMS

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ          

1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 1 / 4    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 21 ต.ค. 2564
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รพ.พังโคน 1 พ.ย. 2564
3 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 พ.ย. 2564
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 20 ต.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 11 ต.ค. 2564
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 30 เม.ย. 2565
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 30 เม.ย. 2565
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือ เภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 7 ต.ค. 2564
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 15 ต.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4 ต.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
91
ระเบียนที่ 1 - 10 / 908    

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ แพทย์หญิงกัญญาภัค  ศิลารักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสุภาณี กิตติสารพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และ นางสาวตระกูลไทย ฉายแม้น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อทบทวนมาตรการ และแนวทางการป้องกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิฑูรย์  นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
20 ต.ค. 64 21:13

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงาน Kick Off ท่องเที่ยวกัญชาริมโขง ของเขตสุขภาพที่ 8

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงาน Kick Off ท่องเที่ยวกัญชาริมโขง ของเขตสุขภาพที่ 8 โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุม และมี นางพันธุ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ , ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ด้วย >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
20 ต.ค. 64 15:07

สสจ.สกลนคร ประชุมเตรียมความพร้อม ความก้าวหน้า จังหวัด Sandbox Phase 2

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และนำเสนอการเตรียมความพร้อม ความก้าวหน้า จังหวัด Sandbox Phase 2 สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร จากสำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 7 จังหวัด ร่วมประชุมด้วย >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
20 ต.ค. 64 14:15

สสจ.สกลนคร จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONEซึ่งมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ให้ประธานและผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ในเขตสุขภาพที่ 8 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้ง 7 จังหวัด รับทราบ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
19 ต.ค. 64 16:53

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 48/64

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 48/2564 เพื่อชี้แจงและรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 เนื่องด้วยพบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มก้อนเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วย และทบทวนมาตรการ แนวทางการป้องกันเพื่อจำกัดวงในเขตพื้นที่ที่มีการระบาด โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
18 ต.ค. 64 14:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
435
ระเบียนที่ 1 - 5 / 2173    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 ต.ค. 2564
2 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2564
3 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ ๒๕๖๕ 7 ต.ค. 2565
4 เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ (กลุ่มน้ำเกลือ ชุดที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 12 ต.ค. 2564
5 เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ (กลุ่มน้ำเกลือ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย sodium chloride 900mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag, sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag และ sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือเสนอแนะ 12 ต.ค. 2564
6 เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ งบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1273
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7638    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
5 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2196    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ(Smart Nurse Leader) 2564 27 ส.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 (หลักสูตร 10 วัน) 24 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1 มิ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 384    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 1 มิ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาจิต เพิื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน 4 ต.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 31 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 104    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 14 พ.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564 31 พ.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข:Mini Master of Management in Health 16 พ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 11 มิ.ย. 64
5 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 72    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021 update on infections diseases and pharmacotherapy ) ในรูปแบบออนไลน์ 9 ก.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2564 9 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
5 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 72    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
- ประชุมตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
- ประชุมทำแผนปี 2565
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- Zoomการประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
- Zoom อบรม อสม. เรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK
28
 
- Zoom อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาปรุงผสมในอาหาร
- สนง.สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบเงินให้โรงพยาบาล
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานจิตเวชเด็ก ในกลุ่มวัยเด็ก เขตสุขภาพที่8 ประจำปีงบ 2565
- Zoomการประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
- ประชุมตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
- ประชุมทำแผนปี 2565
- จัดสอบผูัควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
29
 
- ประชุม 5ส.
- ประชุมตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
- ประชุม คปสจ.
- ประชุม Zoom EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8
- Zoomการประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
- ประชุมวัคชีน
30
 
1
 
- ชุดตรวจ ATK
2
 
3
สัปดาห์ที่ 39
4
 
- สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวัคซีน COVID-19
- แจกชุดตรวจ ATK
5
 
- Zoom ประชุมแนวทางการดูแลและส่งต่อโรคทางตา จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2565
6
 
- Zoom ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขตสุขภาพที่ 8 ใน
- Zoom ประชุมหารือสรุปการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีเครือข่ายตาม MOU
- แนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK
- ประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
- ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565
7
 
- พิจารณาคัดเลือกเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
8
 
- Zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2569)เขตสุขภาพที่ 8
- Zoom ประชุมงบลงทุน 2556
9
 
10
สัปดาห์ที่ 40
11
 
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
- Webex ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
12
 
- Zoom ประชุมทบทวนสาเหตุ SBA
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
- ประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
13
 
14
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ครั้งที่ 3/2564
- Zoom การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
- งานทันตะ
- การประชุมพิจารณางบค่าเสื่อม ปี 2556
15
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุมข้าราชการบำนาญสาธารณสุข
- โปรแกรม OSCC
- Zoom ประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้พิการระดับอำเภอทุกแห่ง
- ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข
- งานทันตะ
- ประชุมสรุปการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดและร้านอาหาร
16
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
17
สัปดาห์ที่ 41
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
18
 
- การพัฒนาระบบ e-PlaySlip
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุมการบริหารจัดหารวัคชีน
- VDO Conference มอบนโยบายปีงบประมาณ 2565
- Zoomประชุมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายไอโอดีน เพื่อเด็กอีสาน ฉลาด ไอคิวดี
19
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- รับผู้ตรวจราชการฯ
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
- Zoom อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เครือข่ายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
20
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
21
 
- Zoom สมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ ๒๙ หัวข้อ ทิศทางการจัดสวัสดิการใน ๕ ปี ข้างหน้า
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
- ประชุมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
22
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
23
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
24
สัปดาห์ที่ 42
- Zoom ประชุมคณะทำงานของ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
25
 
26
 
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
- Webex อบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
- เปรียบเทียบปรับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.32
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
27
 
- ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ VDO Conference
- ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ VDO Conference
- Webex อบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565
- Zoom สรุปเเละชี้เเจงเเผนการดำงานอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปี 2565
28
 
- Webex ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน เขต 8 ปีงบประมาณ 2565
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 43
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7