การขออนุญาตจำหน่ายกัญชา

..เนื่องด้วยกัญชาถูกจัดให้เป็น "สมุนไพรควบคุม"
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ห้ามผู้ใดจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด..

ติดต่อสอบถามที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
042 711 157 ต่อ 1523

การออกใบอนุญาต สมุนไพรควบคุม จังหวัดสกลนคร

ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 0 ฉบับ

ใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 3 ฉบับ

ใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 157 ฉบับ


= ศึกษาวิจัย... = ส่งออกเพื่อการค้า... = จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้า...

ภาพกิจกรรม
การส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์
จังหวัดสกลนคร

office