การใช้งานระบบการนำเสนอ wePresent WiPG-1000
ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.สกลนคร

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ : Windows

1.แบบไม่ติดตั้งโปรแกรม:    Click
2.แบบติดตั้งโปรแกรม:   Click


สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ : Mac OS

1.สำหรับ Mac CPU Intel:    Click
2.สำหรับ Mac CPU M1:    Click
3.คู่มือตั้งค่าเสียง:    Click


สำหรับ : มือถือ SmartPhone

1.สำหรับ Android/Tablet:    Click
2.สำหรับ Iphone/Ipad:    Clickพบปัญหาการใช้งาน : ติดต่อเจ้าหน้าที่โสตฯ/ICT สสจ.