รพ.สต.

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 MOIT 22 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันฯ 22 มี.ค. 2566
2 MOIT 22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 22 มี.ค. 2566
3 MOIT 22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแกไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 22 มี.ค. 2566
4 MOIT 21 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21 มี.ค. 2566
5 MOIT 21 4. มึภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 21 มี.ค. 2566
6 MOIT 21 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน 21 มี.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
86
ระเบียนที่ 1 - 6 / 516    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว จังวหัดสกลนคร 21 ก.ย. 65
2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอบที่ 1/2562 30 มิ.ย. 63
3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปี2562 28 มี.ค. 63
4 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 28 มี.ค. 63
5 แนวทางการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มี.ค. 63
6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 28 มี.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 6 / 18    
ITA
     
เอกสาร ITA
ประกาศถึงวันที่
1 12 30 ก.ย. 66
2 EB21ภาพอบรม 30 ก.ย. 65
3 EB9(5) 30 ก.ย. 65
4 EB9(4) 30 ก.ย. 65
5 EB9(3) 30 ก.ย. 65
6 EB9(2) 30 ก.ย. 65
7 EB9(1.2) 30 ก.ย. 65
8 EB9(1.1) 30 ก.ย. 65
9 EB21(2) 30 ก.ย. 65
10 EB21(1) 30 ก.ย. 65
11 EB19(4) 30 ก.ย. 65
12 EB19(3) 30 ก.ย. 65
13 EB19(2) 30 ก.ย. 65
14 EB19(1) 30 ก.ย. 65
15 EB22(5) 30 ก.ย. 65
16 EB22(4) 30 ก.ย. 65
17 EB22(3) 30 ก.ย. 65
18 EB22รายชื่อ 30 ก.ย. 65
19 EB22(2) 30 ก.ย. 65
20 EB22(1) 30 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 20 / 126    
ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ธ.ค. 65 16:00

1 ก.พ. 65 13:30

23 ธ.ค. 64 13:37

14 ธ.ค. 64 16:44

9 ธ.ค. 64 10:39
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 14    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

ผู้บริหารหน่วยงาน


นายสุรพล สายคำภา
สาธารณสุขอำเภอส่องดาว
สายด่วนผู้บริหาร 088-549-8998

            วิสัยทัศน์
“คนส่องดาวอยู่ดีกินดี ภาคีเข้มแข็ง ดินแดนแห่งพฤกษเวช ”
            พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข
4.สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการสุขภาพ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

SONGDAO

S: Safetyคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

O: Originalityสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

N : Network ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ

G: Good governanceการบริหารที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล

D :Discoveryการใฝ่รู้ การจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

A : Accessibility ทำให้การเข้าถึงระบบบริการเป็นเรื่องง่าย

O : One รวมกันเป็นหนึ่ง ทำงานเป็นทีม


						

สำหรับ รพ.สต.

งานที่เกี่ยวข้อง 

 

E-office

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร

 หมู่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

เบอร์โทรศัพท์ 042-786032 (ในเวลาราชการ)

เบอร์ติดต่อด่วนฉุกเฉิน 1669 (24 ชั่วโมง)

email:  songdao2560@gmail.com

แผนที่ตั้ง 

 

 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

1.ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว

2.เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว หมายเลข 042-786032

3.ส่งทางไปรษณีย์

ที่อยู่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว หมู่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

4.อีเมลล์ songdao2560@gmail.com

5.ทาง Facebook : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว
ติดต่อผู้ดูแล web : d_songdao@hotmail.com
skype : songdao1313
facebook : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7