สสจ.สกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

  

เอกสารการประชุม

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ต.ค. 63 08:59

17 ก.ค. 63 14:19

สรุปผลการดำเนินงาน ทันตสุขภาพ

จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2562 Download

7 พ.ค. 63 13:30

เพลงแปรงฟัน แปรงเหงือก

คลิก >>> ดาวน์โหลด

เนื้อเพลง แปรงเหงือก แปรงฟัน

คลิก >>> ดาวน์โหลด

 แผ่นพับ "ชีวิตสุขสันต์ เพราะแปรงเหงือกแปรงฟัน"
หนังสือ "เหงือกสวยดี"

15 มิ.ย. 60 16:33

เอกสารการประชุม

การพัฒนาระบบรายงาน 43 แฟ้ม

ของกระทรวงสาธารณสุข (งานทันตสาธารณสุข)

DOWN  LOAD

1 ธ.ค. 59 15:15

คู่มือการใช้ข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้ม  Download

5 ก.ค. 59 17:17

   

เอกสารประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2559  ณ ห้องธนากโร  รพศ.สกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร
ดาว์นโหลดไฟล์นำเสนอที่นี่

23 มี.ค. 59 15:42

      2558

9 มี.ค. 59 14:35
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 8 / 32    
คู่มือ / ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ปี 2563 Down Load

17 พ.ย. 64 10:55

รายงานผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ปี 2561

2 เม.ย. 62 11:46

  DOWN LOAD

3 ต.ค. 61 13:21

คู่มือพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากระบบ 43  แฟ้ม  เพื่อการประเมินผลสำหรับทันตบุคลากร

 

 

 

 

คู่มือ  แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรมสำหรับคลินิกทันตกรรม  สำนักอนามัย

 

 

 

 

  คู่มือ service plan แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก  เขตบริการสุขภาพที่8 

16 ก.ค. 59 18:47

เอกสารประกอบการประชุมระะบบจัดการการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับตำบล
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

- โปรแกรม Dental Report Helper และคู่มือประกอบการติดตั้ง เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลดโปรแกรม (ล็อกอิน gmail ก่อน จึงจะเห็นเอกสาร)
- แฟ้มอบรมโปรแกรม Quickview ดาวน์โหลดโปรแกรม 
- คู่มือการใช้งานQuickview ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลทันตกรรม ดาวน์โหลดโปรแกรม (ล็อกอิน gmail ก่อน จึงจะเห็นเอกสาร)

5 ก.ค. 59 16:32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    

 


b   k 

 

E-office

รพ.สต.

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 1157 ต่อ 1501 - 1503

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7