ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 3,425 คน
จำนวนหลังคาเรือน 342 หลังคา
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่บ้าน
จำนวนโรงเรียน 2 โรง
จำนวนศูนยฺพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์
องค์การบริหารส่วนนตำบล  1 อบต.
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
 นางจิตลัดดา  พาพรมฤทธิ์
ผอ.รพ.สต.กกปลาซิว

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7