ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร 9,693  คน
หลังคาเรือน 2,115  หลัง
เจ้าหน้าที่ 9  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 4  คน
หมู่บ้าน 11  หมู่
อสม. 146  คน
โรงเรียน 3  โรง
ศพด. 5  แห่ง
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเปิดโรงเรียน อสม.

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านางเติ่ง

26 ก.พ. 64 10:23

ขอเชิญร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ณ วัดบ้านโคกภูใหม่ ม.2 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

15 พ.ค. 55 09:50
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

                                                                            

 นางกนกอร จันทะวงศ์

 ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านนางเติ่ง

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7