กลับหน้าหลัก     ข้อมูลบุคลากร  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ติดต่อเรา      ระบบสารบัญ                                                                      ระบบสมาชิก

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.5 ดี 5 ดาว รพ.สต.บ้านนายอ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

วันที่ 9 มิ.ย.2565

15 มิ.ย. 65 10:39

    บรรยายด้วยภาพ ประกอบการออกเยี่ยมบ้าน ภาคบ่าย รพ.สต.นายอ ร่วมกับ รพ.สต.ชมภูพานเหนือ  วันที่ 08 ธ.ค.2563

8 ธ.ค. 63 17:32

25 พ.ย. 63 15:31
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 3 / 11    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

    

   นายตะวัน  กุดวงค์แก้ว
     ผอ.รพ.สต.บ้านนายอ

 

 

นายตะวัน กุดวงค์แก้ว
    >งาน LTC
    >RDU AD
    >RDU AI

--------------------------------------------------------

นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์
    > R506
    > ไข้เลือดออก
    > วัณโรค

--------------------------------------------------------

น.ส.ศิริมุกดา โพธิสิม
   > คัดกรองพัฒนาการ specialpp
   > Fully <= 1ปี
   > ป.1-6 สูงดีสมส่วน
   > ภาวะสายตาเด็กนักเรียน
    >  คัดกรองมะเร็งเต้านม 30-70 ปี
    >  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 30-70 ปี

--------------------------------------------------------

นางทิตยา กุดวงค์แก้ว
   >  ฝากครรภ์ 5 ครั้ง คุณภาพ
   >  ฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์
   >  คัดกรอง DM
  >  คัดกรอง HT
  >  ควบคุมระดับน้ำตาลดี

--------------------------------------------------------

น.ส.ธันยชนก วรรณหนองคู
  > บริการทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์
  > ตรวจฟันหญิงตังครรภ์
  > เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก 6-12 ปี
  > เคลือบทาฟูออไรด์ เด็ก 4-12 ปี

--------------------------------------------------------

น.ส.ชไมพร มุงคุณ
  > มูลค่าใช้ยาสมุนไพร
  > บริการ นวด อบ ประคบ
  > การบริบาลหญิงตังครรภ์

>ปฏิทินปฏิบัติงาน การคีย์ JHCIS

>แหล่งความรู้ JHCIS รพ.สต.บ้านโพธิ์

>โครงการ 3 หมอ

ติดต่อ สปสช.เขต 8 

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

 GISHEALTH NAYOR

ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

คีย์ LTC

คีย์เบิกเงินประกันสังคมทันตะกรรม

โปรแกรมเขต 8

HDC สกลนคร

Cockpit 64

 Cockpit 63

ผลงานแพทย์แผนไทย

ส่ง R506 สสจ.

ส่งแดชบอร์ด

ส่งรายงาน อสม.

 ส่งรายงานพลังงาน

อัปเดท JHCIS

   คีย์ E-GP

คู่มือ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7