หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสมัครเข้ารับการอบรม อสม.ใหม่

27 ม.ค. 66 17:17

เว็ปไซด์  สำนักงานฌาปณกิจสงเคราะห์  อสม.แห่งประเทศไทย

19 ต.ค. 65 11:35

แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพ อสม. 

แนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 

7 ก.ย. 65 16:09

คู่มือการใช้สมาร์ท อสม. 

คู่มือการยืนยันตัวตน 2  ขั้นตอน

21 ก.ค. 65 12:00

รับสมัคร อสม.และบุตร อสม. เรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

7 เม.ย. 65 15:16

สวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม.

1.(รวม)  สวัสดิการสำหรับ อสม.กรณีปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน(15ก.ค.63)

2. (ล่าสุด) สวัสดิการ อสม.

3. หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์จากผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ

4.  การขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ อสม.

5. หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ล่าสุด

6. หลักเกณฑ์สมัครสมาชิกและรับเงินสงเคราะห์สมาคม ฌกส.อสม.

7. ร่างขั้นตอนการช่วยเหลือ กองทุน อสม.(ธกส.)

8. ร่างขั้นตอนการช่วยเหลือ กองทุน อสม.1.

9. ร่างขั้นตอนการช่วยเหลือจากการปฏิบัติหน้าที่(เงินบริจาค สำนักนายกฯ)

10. ร่างขั้นตอนการรับสิทธิประกัยภัย(AIS)

11. แบบคำขอกรณีวัคซีนโควิด

12. แบบคำขอ กรณีมูลนิธิ นพ.อมร นนทสุต

13.รายชื่อผู้เอาประกันภัย(อสม.) ลงทะเบียนผ่านgoogle form สกลนคร

3 มี.ค. 65 12:16

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เขต ภาค ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และกำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

2. กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต / ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 5- 7 มกราคม  2565  ผ่านระบบZoom 

2 ธ.ค. 64 15:57

คำสั่ง สสจ.สกลนคร จำนวน อสม.ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการปีงบประมาณ พศ 2565 

1. หนังสือแจ้ง สสอ.

2. หนังสือแจ้ง รพ.

5 ต.ค. 64 18:56

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฎิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2564 

5 ต.ค. 64 18:44

สปสช.ปรับเกณฑ์การจ่าย Home Isolution 

รวมแนวทางการเบิกจ่าย Covid  xu 2564

26 ส.ค. 64 11:53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 10 / 249    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
13 แจ้งโอนเงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 59 12:50
14 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ตค 59 13 มี.ค. 60 14:37
15 โอนเงินค่าป่วยการเดือน พย 59 13 มี.ค. 60 14:38
16 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ธค๕๙และมค๖๐ 11 พ.ค. 60 09:17
17 โอนเงินค่าป่วยการเดือน กพ 60 11 พ.ค. 60 09:12
18 โอนเงินค่าป่วยการ กพ 60ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 60 14:58
19 โอนเงินค่าป่วยการเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 30 ม.ค. 61 11:08
20 โอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 14 ก.พ. 61 15:07
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
หนังสือรับส่ง (หากต้องการดาวน์โหลดหนังสือให้ล็อคอินก่อน)
     
เรื่อง
เลขที่
ลงวันที่
วันที่ส่ง
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
E-office
โรงพยาบาลในสังกัด
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com 

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7