หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566

25 มิ.ย. 67 12:00

ราชกิจจาฯสิทธิประโยชน์อื่นของ อสม.ปี2566

5 ม.ค. 67 17:35

กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

5 ม.ค. 67 17:14

ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

22 ธ.ค. 66 16:42

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ  ประจำปีงบประมาณ  2567 

22 ธ.ค. 66 16:39

รายชื่อ อสม.ที่รับบัตรสะสมผลงานผ่านแอปสมาร์ท อสม.

8 มิ.ย. 66 10:48

ค่าป่วยการ อสม. ปีงบประมาณ 2566

1. หนังสือแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ

2. ปฎิทินการเบิก-จ่ายค่าป่วยการ ปี 2566

3. คู่มือการใช้งาน E-SW

4. คู่มือการใช้งาน Thaiphc

23 มี.ค. 66 14:42

1.ใบสมัครเข้ารับการอบรม อสม.ใหม่ จังหวัดสกลนคร

 

2. ใบสมัครเป็น อสม.  และ ใบลาออกจาก อสม. 

27 ม.ค. 66 17:17

เว็ปไซด์  สำนักงานฌาปณกิจสงเคราะห์  อสม.แห่งประเทศไทย

19 ต.ค. 65 11:35

1.แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพ อสม. 

2.แนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.

3.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 

7 ก.ย. 65 16:09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 10 / 256    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
13 แจ้งโอนเงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 59 12:50
14 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ตค 59 13 มี.ค. 60 14:37
15 โอนเงินค่าป่วยการเดือน พย 59 13 มี.ค. 60 14:38
16 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ธค๕๙และมค๖๐ 11 พ.ค. 60 09:17
17 โอนเงินค่าป่วยการเดือน กพ 60 11 พ.ค. 60 09:12
18 โอนเงินค่าป่วยการ กพ 60ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 60 14:58
19 โอนเงินค่าป่วยการเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 30 ม.ค. 61 11:08
20 โอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 14 ก.พ. 61 15:07
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
หนังสือรับส่ง (หากต้องการดาวน์โหลดหนังสือให้ล็อคอินก่อน)
     
เรื่อง
เลขที่
ลงวันที่
วันที่ส่ง
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
 
นางนลินภัสร์  เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 
 
 
นายเอกวัต  แพงทรัพย์
นักสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 
 นางสาวจิณณา  สุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน

ผู้ดูแลระบบ

 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  Department of Health Service Support   
  

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ตำบลจัดการสุขภาพ
อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
อสม.เชิงรุก
มูลนิธิ อสม.
 
 
E-office
โรงพยาบาลในสังกัด
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette