สรุปการขออนุญาตเกี่ยวกับ สมุนไพรควบคุม จังหวัดสกลนคร


ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม จำนวน 0 ฉบับ


ใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จำนวน 1 ฉบับ โดยแยกตามอำเภอดังนี้

# อำเภอ จำนวน (ฉบับ) หมายเหตุ
1 สว่างแดนดิน 1

ใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จำนวน 148 ฉบับ โดยแยกตามอำเภอดังนี้

# อำเภอ จำนวน (ฉบับ) หมายเหตุ
1 เมืองสกลนคร 63
2 กุสุมาลย์ 1
3 กุดบาก 4
4 พรรณานิคม 6
5 พังโคน 14
6 วาริชภูมิ 6
7 นิคมน้ำอูน 0
8 วานรนิวาส 8
9 คำตากล้า 2
10 บ้านม่วง 2
11 อากาศอำนวย 3
12 สว่างแดนดิน 10
13 ส่องดาว 0
14 เต่างอย 2
15 โคกศรีสุพรรณ 5
16 เจริญศิลป์ 9
17 โพนนาแก้ว 2
18 ภูพาน 11

= ศึกษาวิจัย... = ส่งออกเพื่อการค้า... = จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้า...