ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
แสดงรายการเรื่องร้องเรียนหน้าเว็บ
     
ประเภทผู้ร้องเรียน
ประเภทเรื่องร้องเรียน
วันที่ร้องเรียน
1 ประชาชนทั่วไป อื่นๆ 17 เม.ย. 2567
2 ประชาชนทั่วไป การบริการ 28 ธ.ค. 2566
3 บุคลากรในสังกัด ทุจริต 25 ส.ค. 2566
4 บุคลากรในสังกัด เรื่องส่วนตัว 3 ก.ค. 2566
5 ประชาชนทั่วไป การบริการ 12 มิ.ย. 2566
6 ประชาชนทั่วไป เรื่องส่วนตัว 26 เม.ย. 2566
7 ประชาชนทั่วไป การบริการ 24 พ.ย. 2565
8 ประชาชนทั่วไป การบริการ 4 พ.ย. 2565
9 ประชาชนทั่วไป อื่นๆ 1 พ.ย. 2565
10 บุคลากรในสังกัด อื่นๆ
11 ประชาชนทั่วไป การบริการ 24 ต.ค. 2565
12 ประชาชนทั่วไป ทุจริต 5 ต.ค. 2565
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
ระเบียนที่ 1 - 1 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

 

 

    

 

นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Web Link

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1202-1203
 

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette