>ระบบงาน Back Office
ระบบสารบรรณ
คลังความรู้
จองห้องประชุม
จองรถยนต์
ระบบ IS Online 
ระบบ nRefer
ระบบ Palliative Care
ระบบบริหารจัดการ
  ความเสี่ยง(ระบบใหม่ on cloud)
OVSK Client MANAGEMENT
   SYSTEM
 ระบบ HRD
 อินโฟกราฟฟิก
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
  สำนักงานปลัด

 บริการทำ QR code
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
 ลงทะเบียนใบอนุโมทนาบัตร
  ทะเบียนใบอนุโมทนาบัตร
  QOFสปสช. เขต 8 อุดรธานี 
 QOFสปสช. กลาง
  ค่าฝุ่น pm 2.5 CCDC 
  MOPH IC
  R8 Anywhere monitor 
  โปรแกรมดูข้อมูลอุณหภูมิ/
ความชื้น
  ระบบควบคุมห่วงโซ่ความเย็น
วัคซีน Covid
   ระบบปฏิทินกิจกรรม
  ทะเบียน GEN เลข 13
หลักต่างด้าว
  ทะเบียน Serial Vaccine
รันเอง
  Sakon_covid 
 Smart refer(intranet) 
 MOPH Home Isolation
 MOPH PHR Center
 MOPH PHR viewer
 Co Vaccine
 HIS Gateway
 PortalHisgatewayWeb
 หมอพร้อม Station
 Epidem center
dashboard
 DDC Dashboard
(จัดการ DATA)


กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์
  และแพทย์ทางเลือก
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค
 ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ธ.ค. 65 13:28

7 ธ.ค. 65 13:27

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
        นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครพร้อมด้วย นางพัชรี ผดุงเวียง ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนครและคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลและการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม อุบาสิกา โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ภาพเพิ่มเติม

23 พ.ย. 65 15:51

16 พ.ย. 65 14:35

16 พ.ย. 65 13:22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 5 / 112    
สื่อสังคมออนไลน์

เข้าสู่เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ COVID-19  ********คลิก*********

ประมวลผลภาพผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุน   *******คลิก****

  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

“ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
 
 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
*****ดาวโหลดคลิก*****

 

 

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐
*****ดาวโหลดคลิก*****

ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
1 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง 10 ต.ค. 52
2 การสื่อสารกับสหวิชาชีพด้วย SBAR เทคนิค 10 ต.ค. 52
3 แบบฟอร์มสรุปโครงการปี60 10 ต.ค. 52
4 โลโก้ กระทรวง รพ 10 ต.ค. 52
5 KM (Knowledge Management ) โรคเรื้อรัง 10 ต.ค. 52
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 10    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 30 ม.ค. 66
2 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 4 ม.ค. 66
3 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 23 ธ.ค. 65
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) 1 อัตรา 20 ธ.ค. 65
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 1 อัตรา 16 ธ.ค. 65
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ก.ย. 65
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 15 ส.ค. 65
8 ประกาศ ด้วยโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระะทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 1 ส.ค. 65
9 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 15 มิ.ย. 65
10 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 มิ.ย. 65
11 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 25 พ.ค. 65
12 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน 27 พ.ค. 65
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบบริการ ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด 12 พ.ค. 65
14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 12 พ.ค. 65
15 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง คนสวนและตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด 12 พ.ค. 65
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 67    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2566
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส1 31 ม.ค. 2566
3 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 31 ม.ค. 2566
4 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธันวาคม 2565 31 ม.ค. 2566
5 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2565 31 ม.ค. 2566
6 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 31 ม.ค. 2566
7 เผยแพร่แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2566
8 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 2566
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 8 ม.ค. 2566
10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 70 สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 19 ม.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 10 / 419    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ รพ. พระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 66
2 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมิน 1/2565 31 ก.ค. 65
3 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมิน 2/2564 31 ก.ค. 65
4 คู่มือการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 31 ม.ค. 65
5 คู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 31 ม.ค. 65
6 คู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 31 ม.ค. 65
7 เผยแพร่มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 31 ม.ค. 65
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิด-ปลด ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 31 ม.ค. 65
9 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ม.ค. 65
10 คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียน 31 ม.ค. 65
11 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 31 ม.ค. 65
12 แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 31 ม.ค. 65
13 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1/2564 12 ก.ค. 64
14 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 มี.ค. 64
15 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31 มี.ค. 64
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 39    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2564 12 ก.ค. 64
2 รายงานผลการอบรมโครงการป้องกัน การสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ภูพาน 30 มิ.ย. 64
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกัน การสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ 2564 30 มิ.ย. 64
4 โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 30 เม.ย. 64
5 โครงการอบรมป้องกัน การสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ 2564 31 มี.ค. 64
6 เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ข่าวสารสุขภาพ2

อาทิตย์
26 ธ.ค. 65 10:44

 

 

     

(!)กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน 11 พื้นที่แล้วนะ ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆ ก็ต้องเลี่ยงสถานที่ ที่มีคนแออัด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พื้นที่เสี่ยงที่ควรเลี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรมควบคุมโรค ที่ลิงค์นี้ค่่ะ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php

อาทิตย์
15 มี.ค. 63 14:59

ไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในขณะนี้ (rage)แม้จะยังไม่มียาฆ่าเชื้อหรือวัคซีนป้องกัน แต่ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีของผู้ป่วยจะกำจัดไวรัสในร่างกายได้ (scissors)ควรป้องกันตัวเอง ด้วยการกินอาหารร้อนที่ปรุงสุก สะอาด (ok)ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนสัมผัสตา/จมูก/ปาก (mask)ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในที่ผู้คนหนาแน่นเบียดเสียดหรือไปในประเทศเสี่ยง (3 hearts)มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อาทิตย์
30 ม.ค. 63 10:19

  เราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน

อาทิตย์
7 ม.ค. 63 10:14

จับตา! #โรคปอดอักเสบจากไวรัส ใครบ้างที่เสี่ยง?

 
อาทิตย์
7 ม.ค. 63 10:10
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 6    

       
 


 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่มีการร้องเรียน

 รายงานผลดำเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน
                                  
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน
    ภายในโรงพยาบาล
 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ปี 
 การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
 การทำบทความ
 การประกาศเรื่องด่วนSRRT
 ระบบการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ สป.
 คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

พระอาจารย์แบนธนากโร
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
เคมีภัณฑ์

 ขั้นตอนการให้บริการ
 คู่มือแนวทางปฏิบัติ PDPA
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานจัดการข้อร้อง
เรียนทั่วไป ข้อชมเชยและ
การทุจริต ประพฤติมิชอบ นโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร
 คู่มือการให้บริการ
 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ


 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566
 รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติ
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ที่ผ่านมา

 การเผยแพร่การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี
 ผลงานประจำปี


>> ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
>> ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่
        ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวง
          สาธารณสุขพ.ศ. 2564
>> จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
         พลเรือน พ.ศ.2564
>> พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
      กฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2565


 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุขhrdovsk
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7