หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: [email protected]

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณแพทย์หญิงณัฐปภัสร์ นวัตชัยศิริกุล    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ            เป็นประธานเปิดแคมเปญรณรงค์“Kick-off 1 - M doses:School based HPV Vaccine”              ตามนโยบายเร่งรัดฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและองค์รวมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมีนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)      เข็มที่ 1 จำนวน 57 ราย อีกทั้งให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน คุณครู และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีอายุ 11 - 20 ปี เพศหญิง ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ได้ที่โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 - 30 มกราคม 2567

 

8 พ.ย. 66 15:37

22 ธ.ค. 65 11:06
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร>>>คลิ๊ก

22 ธ.ค. 65 10:57

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30. น. เป็นต้นไป นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย ได้ปริมาณโลหิต 18,400 ซีซี ทั้งนี้ มีผู้รับเข็มที่  ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 7 ราย ครบ 16 ครั้ง 3 ราย ครบ 24 ครั้ง 1 ราย>>>คลิ๊ก

22 ธ.ค. 65 10:13

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊ก

6 ธ.ค. 65 11:58

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

    เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาด 

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 และเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ 

                                สสอ.โคกศรีสุพรรณ  ผู้แจ้งข่าว

7 ก.ย. 65 16:14

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ คลิ๊ก

14 ต.ค. 64 16:34

 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิ๊ก

4 ต.ค. 64 13:12

 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  คลิ๊ก

24 พ.ค. 64 10:09

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1(ตค.63-ธค.63) คลิ๊ก    สขร.1(มค.64-มีค.64) คลิ๊ก สขร.1(เม.ย.64-มิย.64) คลิ๊ก  สขร.1(กค.64-กย.64) คลิ๊ก

2 ธ.ค. 63 14:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 200    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 คำสั่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์
3 ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
5 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุคงรูป
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.64
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ สำหรับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
8 อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
9 เผยแพร่เรื่องราวร้องทุกข์รอบ6เดือน
10 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษฯ
11 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขทำผิดวินัย ปี2560
12 คำสั่ง คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
13 คู่มือดำเนินป้องกันอุบัติเหตุจราจร(ภารกิจหลัก)
14 คู่มืออำนวยความสะดวกบริการประชาชน
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564
16 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
18 คู่มือการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์
19 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบ
20 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุสิ้นเปลือง
21 คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ 2566
22 แนวทางดำเนินงานชมรม Strong
23 แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ)
25 รายงานผลงานตามแบบประเมินผลแบบ 2รอบ 6 เดือน
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 32    
IT news

 MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง          

------ 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด        

------ 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.(รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)  >>รายละเอียด

-------1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด เนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)  >>รายละเอียด      

-------1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)   

-------2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

-------2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) >>รายละเอียด     

-------2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

-------MOIT2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 

-------MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 5 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ประเทศ  >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

        MOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน  >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

-------MOIT2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) >>รายละเอียด รายงานการวิเคราะห์ >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามรอบระยะเวลากำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน >> รายละเอียด ต.ค.66 >>รายละเอียด พ.ย.66 >>รายละเอียด  ธ.ค.66 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ >>รายละเอียด >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุป สขร.เดือนตุลาคม 2565 >>รายละเอียดสขร.เดือนพฤศจิกายน 2565 >>รายละเอียดสขร.เดือนธันวาคม 2565 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุป สขร.เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2566 >>รายละเอียด 

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

---------3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด     

---------3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2567  >>รายละเอียด     

----------3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด        

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  

ข้อ 1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน   >>รายละเอียด

--------------4.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

--------------4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >>รายละเอียด    

--------------4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) >>รายละเอียด

--------------4.1.4 มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ >>รายละเอียด

--------------4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

ข้อ 2รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส  >>รายละเอียด 2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส  >>รายละเอียด >>รายละเอียด

--------------4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด 

--------------4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส >>รายละเอียด >>รายละเอียด

----------------------4.2.2.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565   

----------------------4.2.2.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565          

----------------------4.2.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565  

----------------------4.2.2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566  

----------------------4.2.2.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566           

----------------------4.2.2.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566   

----------------------4.2.2.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566  

----------------------4.2.2.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566           

----------------------4.2.2.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 

----------------------4.2.2.10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566          

----------------------4.2.2.11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

----------------------4.2.2.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566

--------------4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด  >>รายละเอียด

ข้อ 3การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา>>รายละเอียด

--------------4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด    

--------------4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท  >>รายละเอียด        

--------------4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           

ไตรมาสที่ 1

--------5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

--------5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566           

--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 >>รายละเอียด     

--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 >>รายละเอียด

--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566  >>รายละเอียด

--------5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

--------5.4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                               - ม.ค.67 , ก.พ.67 , มี.ค.67  

--------5.5 มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566

--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 >>รายละเอียด    

--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 >>รายละเอียด   

--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566- >>รายละเอียด      

--------5.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                ม.ค.67ก.พ.67 , มี.ค.67        

ไตรมาสที่ 3

--------5.7 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

--------5.8 มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566-เดือนมิถุนายน 2566          

-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566-     

-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566   

-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566-    

--------5.9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

ไตรมาสที่ 4

--------5.10 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

--------------ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความ สขร.1 ก.ค.66 >>รายละเอียด     

--------------ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความ สขร.1 ส.ค.66 >>รายละเอียด

--------------ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความ สขร.1 ก.ย.66 >>รายละเอียด

--------5.11 มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566   

-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 >>รายละเอียด  

-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 >>รายละเอียด  

-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 >>รายละเอียด  

--------5.12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

--------------ไตรมาสที่ 4 ก.ค.66 >>รายละเอียด

--------------ไตรมาสที่ 4 ส.ค.66 >>รายละเอียด

--------------ไตรมาสที่ 4 ก.ย.66 >>รายละเอียด

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           

-------6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด     

 

-------6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>รายละเอียด (แนบตามข้อ 1.1) ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด     

-------6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด       

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน          

-------6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด      

-------6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แนบตามข้อ 2.1) >>รายละเอียด          

-------6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด       

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       

ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)

-------7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) >>รายละเอียด

-------7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) - รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) >>รายละเอียด

-------7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

-------7.6 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

-------7.7 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

-------7.8 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)     

-------7.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  

--------8.1 มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม >>รายละเอียด 1.2 โครงการอบรม >>รายละเอียด      

--------8.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย >>รายละเอียด         

--------8.3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

--------8.4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย >>รายละเอียด      

--------8.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี >>รายละเอียด  

--------8.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน    

--------9.1 มีคู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

--------9.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>รายละเอียด    

--------9.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. >>รายละเอียดและข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  Linkช่องทางผ่านWebsite Linkช่องทางผ่านเพจ Facebook -  >>รายละเอียด     

--------9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน         

ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

---------10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอ

สุดารัตน์
28 มี.ค. 67 15:51

 ---------10.2 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วย 

--------------10.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน >>รายละเอียด          

--------------10.2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  >>รายละเอียด    

---------10.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

---------10.4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและมีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

              10.4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ >>รายละเอียด

              10.4.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน >>รายละเอียด

              10.4.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ >>รายละเลียด

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน      

---------11.1 มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567           

-----------------11.1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด    >>รายละเอียด  

 ----------------11.1.2 โครงการ >>รายละเอียด  >>รายละเอียด        

----------11.2 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) >>รายละเอียด  >>รายละเอียด      

----------11.3 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดาเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) >>รายละเอียด

            11.4 มีการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก>>รายละเอียด

            11.5 มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน>>รายละเอียด

            11.6 มีบันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการและมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(สำหรับข้อ2. ข้อ 3. และข้อ 4.)  >>รายละเอียด >>รายละเอียด >>รายละเอียด

             11.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT  12  หน่วยงานมีมาตรการ “ป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2 หรือ ไตรมาสที่ 3

 12.1 มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ จนท ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ของงบประมาณ 2567 ที่มีลักษณะเป็น Infographic NoGift Policy ในนามหัวหน้าหน่วยงานอยู่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน >>รายละเอียด >>รายละเอียด

 12.2 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

12.3 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ1 ถึงข้อ 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด >>รายละเอียด

12.4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน >>รายละเอียด

12.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 4

12.5 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ1.  ถึง ข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด >>รายละเอียด

12.6 มีรายงานสรุปผลกาการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึง ข้อ 5 . (แนบตามข้อ 1.) >>รายละเอียด

 12.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 MOIT  13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ละการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ละการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด

13.2 มีรายงานการประเมินฯ ที่พิมพ์ (Print)สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT  14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนกรขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .>>รายละเอียด

14.2 มีแนบปฏิบัติเกี่ยวกับ >>รายละเอียด

                 14.2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

                 14.2.2 การยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

                 14.2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2

                 14.2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทคงรูป

                 14.2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม

14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ >>รายละเอียด

                 14.3.1 การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

                 14.3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงสิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

                 14.3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

                 14.3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม

14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3. >>รายละเอียด

14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 MOIT  15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 เท่านั้น >>รายละเอียด Link1 Link2 Link3

             15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

15.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             15.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 เท่านั้น >>รายละเอียด

             15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             รอบไตรมาสที่ 2

16.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

             16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31  มีนาคม 2567) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 >>รายละเอียด

             16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

16.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขอบชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 

             16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             16.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วยงานต้องนำlinkวางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 >>รายละเอียด

             16.2.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             รอบไตรมาสที่ 4

16.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  

             16.3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             16.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 >>รายละเอียด

             16.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

16.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 

             16.4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> รายละเอียด

             16.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 >>รายละเอียด

             16.4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT  17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ

             รอบไตรมาสที่ 2

17.1 มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

17.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

17.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 -8) >>รายละเอียด

17.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             รอบไตรมาสที่ 4

17.6  มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

17.7 มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >>รายละเอียด

17.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

             ไตรมาสที่ 2

18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น >>รายละเอียด

18.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT17 >>รายละเอียด

18.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนตามข้อ1. ถึงข้อ2. >>รายละเอียด

18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             ไตรมาสที่ 2

19.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS(แนบตามข้อ 1.) >>รายละเอียด

19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>รายละเอียด

             ไตรมาสที่ 4

19.4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

19.5 มีรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่พิมพ์ (print) จากระบบ MSRS(แนบตามข้อ1.) >>รายละเอียด

19.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

20.1 มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

             20.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ >>รายละเอียด

             20.1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

20.2 มีบันทึกข้อความ>>รายละเอียด ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ปีงบ 2567ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

20.3 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้พันธสัญญา:สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ปีงบ 2567 >>รายละเอียด

20.4 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม >>รายละเอียด                    20.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT  21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

             ไตรมาสที่ 2

21.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุดและมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น >>รายละเอียด

21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) >>รายละเอียด

21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567) >>รายละเอียด

21.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่กิจกรรมที่ชัดเจน >>รายละเอียด

21.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

             ไตรมาสที่ 2

22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ของหน่วยงาน และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

22.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงานในหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             ไตรมาสที่ 4

22.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Forms และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

22.4 มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน ที่พิมพ์ (print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ1. นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วาง link อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 >>รายละเอียด

22.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

สุดารัตน์
28 มี.ค. 67 15:46
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
>>>1.2นโยบายผู้บริหาร
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>>>7.6 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส 1(หลักฐาน1 หลักฐาน2)
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

รายงานการประชุม

การประชุม ตค.2563                                   
ารประชุม พย.2563                                   
ารประชุม ธค.2563                               
การประชุม มค.2564                               
การประชุม กพ.2564                                   
การประชุม มีค.2564                              
การประชุม เมย.2564

10.ช่องทางแสดงความคิดเห็น

E-office