ข้อมูลทั่วไป

ค่านิยม

คณะกรรมการจริยธรรม

งดรับของขวัญ

บุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานสุขภาพภาคประชาชน

งานควบคุมโรคติดต่อ

แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

งานส่งเสริมสุขภาพ

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 พ.ค. 67 10:40

21 พ.ค. 67 10:37

21 พ.ค. 67 10:33

27 มี.ค. 67 22:37

27 มี.ค. 67 22:36

27 มี.ค. 67 22:34

27 มี.ค. 67 22:33

27 มี.ค. 67 22:31

27 มี.ค. 67 22:30

27 มี.ค. 67 17:28
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

นางไพรวัลย์  สุทธิแสน

สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

095-9711438

ข้อมูลพื้นฐานหน่อยงาน

สายด่วน

บทบาท/ภารกิจ

  ชมรมจริยธรรม

  ป้องปรามการทุจริต

  ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข


  ข่าวประชาสัมพันธ์

   

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • ----

  แบบฟอร์ม / รายงาน

  คู่มือ

  Web link

  ผู้ดูแลเว็บไซต์
  • นายรณเสฏฐ แป่มจำนัก
  E-office

  Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette