โรงพยาบาลเจริญศิลป์


ABOUT ME

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค (คลินิก DPAC)

โรงพยาบาลเจริญศิลป์

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุมเรือนญาติกาโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ลงทะเบียนเข้าอบรม  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   (รายละเอียด คลิ๊ก)

link เก่า        

3 ก.ค. 60 13:39

โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

ณ ห้องประชุมเรือนญาติกาโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ลงทะเบียนเข้าอบรม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

(รายละเอียดกำหนดการอบรม คลิ๊ก)

4 เม.ย. 60 15:18

 อบรม   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ

(เขตเทศบาล)

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมเรือนญาติกาโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ลงทะเบียนเข้าอบรมตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

(รายละเอียดกำหนดการอบรม คลิ๊ก)

30 มี.ค. 60 14:26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
79
ระเบียนที่ 1 - 3 / 236    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 31 ก.ค. 2560
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวัสดุทางการแพทย์ 30 ก.ย. 2560
3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถยนต์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เงินบำรุงเงินทุนหมุนเวียนฯ รพ.เจริญศิลป์ 31 มี.ค. 2560
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 30 เม.ย. 2560
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 30 เม.ย. 2560
6 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.เจริญศิลป์ ปี 2560 30 เม.ย. 2560
7 เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 16 มี.ค. 2560
8 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 1 มี.ค. 2560
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 31 พ.ค. 2560
10 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559และการแก้ไขปรับปรุง 30 เม.ย. 2560
11 เผยแพร่สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 30 เม.ย. 2560
12 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 สำหรับ รพ.เจริญศิลป์ 28 ก.พ. 2560
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือและถาดคร่อมเตียง 31 มี.ค. 2560
14 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 หน่วยงาน รพ.เจริญศิลป์ (เงินบำรุงฯ) 30 ก.ย. 2560
15 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 31 มี.ค. 2560
16 สรุปผลการพิจารณาและวิธีการจัดซือจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 31 มี.ค. 2560
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 31 มี.ค. 2560
18 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 31 ต.ค. 2560
19 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการร้อยละ 90% ปีงบประมาณ 2559 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2560
20 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2559
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2559
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2559
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 31 พ.ค. 2559
24 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2559 31 พ.ค. 2559
25 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับ รพ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2559 30 เม.ย. 2559
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 42    
IT news

  

การตั้งFONT ให้เอกสารในอนาคต


ท่านเคยไหมเวลาเราเปิดโปรแกรม MS word ขึ้นมาแล้วแทนที่เราจะได้พิมพ์เอกสารแล้วได้Fontที่ต้องการเลยกลับ ต้องไปแก้ไขตัวอักษรให้เป็นแบบที่เราต้องการอีกครั้ง วันนี้เรามีวิธีการเซ็ตค่าให้font นั้นเป็นเอกสารเริ่มต้นตลอดกาลเลยมาดูวิธีกัน 1. เปิดโปรแกรมMS word ขึ้นมา แล้วทำการเลือกแบบและขนาดที่เราต้องการ ในที่นี้ผมเซ็ตค่าเป็น TH SarabunPSK ขนาด 16
2. กดปุ่มนี้ แล้วจะแสดงหน้าต่างให้เลือกแล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
3. เลือกเอกสารทั้งหมดที่มีพื้นฐานบนแม่แบบปกติ... แล้วก็ ตกลงเลยครับ
4. จากนั้นเอกสารครั้งต่อไปจะเป็นfontที่้เราเลือกไว้แบบน่าอัศจรรย์เลยครับลองเปิดดูนะครับ
วรพงษ์
28 ก.พ. 60 11:54

การโหลด Video  หรือ Music ใน Youtube ง่ายๆๆ

เช่น https://www.youtube.com/watch?v=H1uDaVYrAJM ถ้าโหลดวิดีโอ ก็เพิ่ม SS ใส่หน้า Youtube
ยกตัวอย่าง  https://www.ssyoutube.com/watch?v=H1uDaVYrAJM

โหลดเพลง https://www.youtube.com/watch?v=H1uDaVYrAJM  ก็เพิ่ม to หลัง Youtube
ยกตัวอย่าง https://www.youtubeto.com/watch?v=H1uDaVYrAJMวรพงษ์
20 ม.ค. 60 09:45

คู่มือการใช้งานโปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ที่นี่

วรพงษ์
3 ธ.ค. 57 15:11

คู่มือการใช้งานกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ที่นี่

วรพงษ์
3 ธ.ค. 57 15:08

แบบฟอร์มการขอใช้งานอินเตอร์เน็ตและHOsXP

ให้กรอกข้อมูลให้ครบแล้วนำส่งฝ่าย IM ครับ โดยโหลดได้ ที่นี่
admin
14 ธ.ค. 59 08:41
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์

Web link

งานป้องการติดเชื้อในโรงพยาบาล

คู่มือ/แนวทางงานIC

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

แบบฟอร์มต่างๆ

E-office

ติต่อเรา: รพ.เจริญศิลป์ 374 หมู่ 2 บ้านเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทร 042709148

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette