ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  Download

31 ม.ค. 66 12:51

 

22 ธ.ค. 65 16:23

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  Download

23 พ.ย. 65 09:27

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  Download

2 พ.ย. 65 08:32

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือนตุลาคม 2565  Download

26 ก.ย. 65 08:46

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือนกันยายน 2565  Download

23 ส.ค. 65 13:52

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือนสิงหาคม 2565  Download

22 ก.ค. 65 10:37

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือนกรกฏาคม 2565  Download

28 มิ.ย. 65 13:00

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน มิถุนายน 2565  Download

26 พ.ค. 65 11:35
 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  Download

27 เม.ย. 65 14:23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 107    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 05
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 06
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 07
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 นางสาวประวีสุดา แสงดารา

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางพรธิภา ภัทธศิริพงษ์

ตำแหน่งพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

     นายพัชญ์  เพชรคำ

      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 นายเอกชัย ด่านลาพล

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระบบ E-Sarabun จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่

รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7