ข่าวประชาสัมพันธ์

ยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567  Download

23 พ.ค. 67 13:29

ยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  Download

25 เม.ย. 67 16:00

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  Download


21 มิ.ย. 66 16:12

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน มิถุนายน 2566  Download

13 มิ.ย. 66 10:19

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  Download

21 เม.ย. 66 10:57

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน เมษายน 2566  Download

22 มี.ค. 66 10:51

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน มีนาคม 2566  Download

23 ก.พ. 66 10:48

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  Download

31 ม.ค. 66 12:51

 

22 ธ.ค. 65 16:23

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  Download

23 พ.ย. 65 09:27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 10 / 114    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

     นายพัชญ์  เพชรคำ

      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายเอกชัย ด่านลาพล

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระบบ E-Sarabun
จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่

รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette