หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายสุขาภิบาล ฯ        
กลุ่มการพยาบาล        
     o งานอุบัติเหตุ        
     o งานห้องคลอด        
     o งานผู้ป่วยนอก        
     o งานผู้ป่วยใน        
     o งานส่งเสริมสุขภาพ        

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ต.ค. 65 16:16

 

โครงการลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจารจรประจำปี 2561

เรียนเชิญ  FR  และ ตำรวจ อำเภอกุสุมาลย์  

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.

ห้องประชุมรัชมงคลนายก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

4 เม.ย. 61 14:24

โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร คปสอ. กุสุมาลย์ รุ่นที่ 1

วันที่ 25-27 มกราคม 2559

ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

8 ก.พ. 59 10:34

 

 

ไข้เลือดออก 

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นไข้เลือดออก 

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนั้นจะมีไข้สูงอยู่ประมาณ 2-7 วัน จะปวดเมื่อยไปตามตัว มีจุดแดงๆ ตามลำตัว แขน ขา ปวดศีรษะปวดศีรษะ อาเจียน มีอาการคลื่นไส้ และเบื่ออาหาร และสำหรับคนที่มีอาการรุนแรงนั้นมือเท้าจะเย็น กระสับกระส่าย และไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกส่วนใหญ่มักจะพูดคุยไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอาจจะเสียชีวิตได้หลังจากการช็อกภายใน 12-24 ชั่วโมง วิธีดูแลรักษา

14 ส.ค. 58 10:02
ไม่พบฟอร์มหมายเลข 926
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กราฟสำรวจความพึงพอใจ

ตารางข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจ

ปฎิทินปฎิบัติงาน

 

 

Web Link ใช้ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น

บันทึกข้อมูล Productivity

ระบบการนิเทศภายใน (QA) การพยาบาล

คู่มือ

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7