สสจ.สกลนคร

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ  Season 1 

24 ม.ค. 63 09:53

../document_file/running/common_form_upload_file/20130807110558_1166644041.xlsx ดูคะแนนสะสมนักวิ่งจ้าวสนาม ปี 11 พ.ศ.2556 สะสมถึงสนามที่ 10 (อ.วานรนิวาส)

7 ส.ค. 56 11:10

สว่างแดนดินมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 4../document_file/running/common_form_upload_file/20130613151419_1676420459.pdf  ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่ง สว่างแดนดิน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน รางวัลชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4    1. รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2. รางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา  3. ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกร รัศมีโชติ  ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ สนามบินเก่า หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เวลา 04.30 น. ปล่อยตัวประเภทฮาล์ฟมาราธอน เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวประเภทมินิมาราธอน และ เวลา 07.30 น. ปล่อยตัวประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กม.  ดูรายละเอียดได้คลิ๊กที่เว็ปลิงค์

13 มิ.ย. 56 15:09

โปรมแกรมวิ่งopenทั่วไปอยากทราบโปรแกรมวิ่งภายในจังหวัดสกลนครดูได้ที่ ตารางวิ่ง งานออกกำลังกาย ของ website สสจ.สกลนคร แต่ถ้าอยากทราบโปรแกรมวิ่งOPENทั่วไป ให้คลิ๊กดูได้ที่ web link ที่นี่

http://www.forrunnersmag.com/events/index.php

26 เม.ย. 56 09:10

ขอเชิญทุกอำเภอสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ดังนี้

1.ผลการการคัดกรองวัดรอบเอว จำแนกเพศ (ต.ค.55-มี.ค.56)

2.องค์กรต้นแบบไร้พุงอำเภอละ อย่างน้อย 2 องค์กรใหม่

3. ผลงานการจัดตั้ง คลินิกไร้พุง DPAC

4. รพ.สต.ที่เปิดให้บริการคลินิกไร้พุง DPAC

ส่งภายใน 15 พ.ค.56

24 เม.ย. 56 17:08

คะแนนสะสมวิ่งจ้าวสนาม ปี 11 พ.ศ.2556 ถึงสนามที่ 5 (อ.เมืองสกลนคร 14 เม.ย.56) นักวิ่งท่านใด ต้องการทราบคลิ๊กที่รูป เปิดดูได้นะครับ

17 เม.ย. 56 09:07

เชิญร่วมงานกิจกรรมครอบครัวโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัวแห่งชาติ 14 เม.ย.56 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (บริเวณด้านหลังโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล) มีกิจกรรมวิ่งจ้าวสนาม วิ่งรวมโคตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วันครอบครัว รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เริ่มงานเวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

2 เม.ย. 56 10:03

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ขอเชิญนักกรีฑาผู้สูงอายุทีมจังหวัดสกลนคร (อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) สมัครเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.55 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยส่งใบสมัครภายใน วันที่ 15 ม.ค.55 ที่ ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัีดสกลนคร) โดย ท่าน รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ประธานชมรม จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนส่งเข้าร่วมแข่งขัน ในนามทีมจังหวัดสกลนคร

5 ม.ค. 55 10:22

เลื่อนวัน วิ่งจ้าวสนามสกลนคร ปี 10 พ.ศ.2555 (สนามแรก)

เลื่อนวันเปิดวิ่งจ้าวสนามสกลนคร(สนามแรกของปี 2555) เดิมได้กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 ที่อำเภอวาริชภูมิ แต่เนื่องจากมีความไม่สะดวกในการจัดงานในวันดังกล่าว จึงขอแจ้งเลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  ณ  โรงเรียนวาริชพิทยาคาร(โรงเรียนประถมศึกษา อยู่ทางไปที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ )และขอเชิญผู้แทนชมรมวิ่งแต่ละอำเภอร่วมประชุมเตรียมการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ระหว่าง 9-11 มี.ค.55) โดยหลังจากร่วมวิ่งที่่โรงเรียนวาริชพิทยาคารแล้ว ร่วมประชุมพร้อมกันที่ ห้องประชุม รพ.วาริชภูมิด้วย

4 ม.ค. 55 15:58
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ตารางการวิ่ง
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ตารางการวิ่ง
     
วันเดือนปี
ประเภทการวิ่ง
สถานที่วิ่ง
ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
หน่วยงาน
เบอร์โทร
1 27 พ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด รร.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคี) ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร รพ.พังโคน 091-0539893
2 13 พ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร รพ.เต่างอย 081-9653017
3 22 ต.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ทต.ตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร รพ.โคกศรีสุพรรณ 089-5777459
4 9 ต.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด รร.ส่องดาววิทยาคม ต.ส่่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร รพ.ส่องดาว 081-7177915
5 24 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 082-8598742
6 10 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร 089-5772002
7 7 ส.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลคำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร รพ.คำตากล้า 089-7127392
8 30 ก.ค. 59 วิ่ง OPEN ทั่วไป เดิน – วิ่งปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี และแข่งขันวิ่งสว่างแดนดินมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน รางวัลชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔ ขึ้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รพร.สว่างแดนดิน 081-7080254
9 9 ก.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด รร.บ้านวานรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รพ.วานรนิวาส 081-7307148
10 26 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลกุดบาก ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร รพ.กุดบาก 093-5426262
11 5 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ทต.กุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร รพ.กุสุมาลย์ 081-5577923
12 29 พ.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ต.นาแก้ว ต.โพนนาแก้ว รพ.โพนนาแก้ว 098-1653941
13 29 พ.ย. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคี) ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร รพ.พังโคน 0815445804 มยุรา
14 15 พ.ย. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร รพ.เต่างอย 0819653017 พิศมัย
15 4 พ.ย. 57 วิ่ง OPEN ทั่วไป สวนสาธารณะหนองทุ่งมน ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ทต.เจริญศิลป์ 042709148-50
16 25 ต.ค. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ทำการเทศบาลตำบลตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร รพ.โคกศรีสุพรรณ 0812610206 จรัญญา
17 11 ต.ค. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร รพ.ส่องดาว 0817177915 วลัยภรณ์
18 28 ก.ย. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร 0895772002 วิชิต
19 20 ก.ย. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 0828598742 จิรารัตน์
20 13 ก.ย. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ สวนสาธารณะหนองทุ่งมน ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ทต.เจริญศิลป์ 042709148-50
21 16 ส.ค. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ อบต.หนองแปน ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร อบต.หนองแปน 042981065
22 9 ส.ค. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลคำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร รพ.คำตากล้า 0880394354 เปิ้ล กนิษฐา
23 17 ก.ค. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ รพ.สต.บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร อบต.บ้านเหล่า 042981200
24 12 ก.ค. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(รร.ประถม) ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รพ.วานรนิวาส 0817307148 ไข่
25 28 มิ.ย. 57 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลกุดบาก ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร รพ.กุดบาก 0857422443 รุ่งรจิต
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 25 / 138    นายจักรกฤษ อินปากดี

ผู้รับผิดชอบงานออกกำลังกาย

Web link

โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารข้อมูลเอนกประสงค์ DWARD สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121,1122,1123

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7