รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการ บรรยาย ในการ ประชุม Mpox วันที่ 21-22 มิย.66  ดาวน์โหลด   

23 มิ.ย. 66 14:27

การจัดการมลพิษในครัวเรือน ดาวน์โหลด   

23 มิ.ย. 66 14:23

เอกสารประกอบการ ประชุมมอบนโยบาย และชี้แจ้งโครงการขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอ
ตามพันธสัญญานานาชาติด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอสูตร 2IPV+3OPVวันที่ 21 มิย.66 ดาวน์โหลด  

23 มิ.ย. 66 14:10

คู่มือเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ฉบับ 2564 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

5 เม.ย. 66 11:24

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางทางห้องปฏิบัติการ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ดาว์นโหลดได้ที่นี่  

4 เม.ย. 66 15:20

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ปี 2566  ดาวน์โหลด  

29 มี.ค. 66 09:59

แนวทางการเฝ้าระวัง AFP  ดาวน์โหลด  

28 มี.ค. 66 15:02

เอกสารขั้นตอนการสวมชุด PPE ดาวน์โหลดที่นี่

2 ก.ย. 62 11:38

แบบฟอร์มทะเบียนรายงานสอบสวนโรค   ดาวน์โหลด ที่นี่

4 ก.ย. 61 15:26

สำเนารายชื่อผู้แสวงบุญที่เดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดาวน์โหลด ที่นี่ 

28 ส.ค. 61 08:59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 10 / 90    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

บุคลากรงานระบาดวิทยา

 

     
นางสาวพิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : [email protected]          

       
      นางสาวลักขณา สีนวลแล
       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
       [email protected]

       
   นางสาวสุจิตรา วงศ์มีแก้ว
   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   
[email protected]

         
      นางเหรียญทอง  สิทธิ
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail : [email protected]

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


PA จังหวัด : KPI GAUGE
งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette