หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


PA จังหวัด : KPI GAUGE
งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2566

7 ก.ย. 66 10:03

ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE Download

26 ม.ค. 66 14:52

เกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Download

14 ธ.ค. 64 17:53

แบบประเมินความพึงพอใจ สถานที่กักตัว โรงแรมภูพานเพลซ ปี 2564 จังหวัดสกลนคร Download

11 มิ.ย. 64 09:00

แนวทางการดำเนินการสถานที่กักกัน Download

2 มิ.ย. 64 08:41

เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม "ทักษะคิด การเอาชีวิตรอด ภัยบนท้องถนน" รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564  Download

23 เม.ย. 64 13:51

เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม "ทักษะคิด การเอาชีวิตรอด จากภัยบนท้องถนน" รุ่นที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2564 Download

23 เม.ย. 64 13:49

เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม "ทักษะคิด การเอาชีวิตรอด จากภัยบนท้องถนน" รุ่นที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2564 Downlaod 

23 เม.ย. 64 13:47

เอกสารที่ส่งมาด้วย งาน OVCCA Download

19 ม.ค. 64 14:33

ไฟล์เกียรติบัตร การเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดสกลนคร ปี 2564 Download

6 ม.ค. 64 08:10
สื่อเผยแพร่
     
เรื่อง
1 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5.1sakon)
2 Power point ครู ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็งท่อน้ำดี
3 คู่มือหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดมะเร็งท่อน้ำดี
4 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5 จังหวัดสกลนคร)
5 แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ปี2556 (จากกระทรวง)
6 แบบรายงาน NCD 1-4 (ของกระทรวง)
7 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
8 แบบนัดติดตามผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติทางตา
9 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในครัวเรือน
10 แบบฟอร์มการถ่ายภาพจอประสาทตา
11 แบบฟอร์มรายงานDR จาก สปสช
12 แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา
13 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) เพื่อประเมินความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
14 แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม 30-70ปี ปรับใหม่
15 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
16 แบบฟอร์มคัดกรองบูรณาการอายุ15ปีขึ้นไปและ35ปีขึ้นไป
17 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
18 แบบฟอร์มรายงานDM HT รายปี ปรับใหม่ปี 2556
19 แบบฟอร์มคัดกรอง DM HT Stroke (Verbal screening) (35ปีขึ้นไป)
20 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
21 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง นำร่องระยะที่ ๑ “๑๔ ล้าน..สู่หลักชัย
22 สมุดดูแลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
23 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย : นโยบาย สู่ การปฏิบัติ
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

  

 นางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

 

นางดวงละพา กุดนอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาววรพรรณี  พิสิษฐ์พงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ภาระงาน

- งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- งานโรคหัวใจ
- งานโรคหลอดเลือดและสมอง
- งานโรคตา
- งานโรคไต
- งานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- งานมะเร็งเต้านม
- งานมะเร็งปากมดลูก
- งานมะเร็งลำไส้
- งานยาเสพติดและ 
  โครงการ TO BE NUMBER ONE
- งานสุราและบุหรี่
- งานอุบัติเหตุทางถนนและ
  งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

- งาน EOC
- งานป้องกันเด็กจมน้ำ
- งานโรคติดเชื้อ
- งานER /ECS คุณภาพ
- งานสุขภาพจิต
- งานค้ามนุษย์/ขอทาน/เร่ร่อน/ศูนย์พึ่งได้
- งานผู้พิการ
- งานโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง
- งานธาลัสซีเมีย

คู่มือ

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette