ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Update 11 ม.ค. 2565) Click 

คมสันต์
11 ม.ค. 65 15:50

บันทึก Web Conference (Zoom)ให้คำปรึกษาฉีดวัคซีนโควิด ใน รพ.สต. จังหวัดสกลนคร 10 ส.ค.64 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วสันต์
11 ส.ค. 64 13:57

teste

คมสันต์
7 ก.ค. 64 10:44

บันทึก Web Conference ประชุมติดตั้งโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Zoom ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

วสันต์
5 ต.ค. 63 14:12

บันทึก VDO Conference เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน COVID19  ดาว์นโหลดได้ที่นี่

วสันต์
14 พ.ค. 63 14:09

 บันทึก Web Conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปก ติ กรณีโรคติดเชื้อโคโรน่าไสรัส 2019(COVID-19)  ดาว์นโหลดได้ที่นี่

วสันต์
17 มี.ค. 63 19:39

เอกสารประกอบการประชุม Wec Conference EOC COVID-19

พัชรินทร์
17 มี.ค. 63 13:36

บันทึก Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรน่าไสรัส 2019(COVID-19) ครั้งที่ 2/63  ดาว์นโหลดได้ที่นี่

วสันต์
26 ก.พ. 63 16:06

Web Conference บันทึกการประชุมสรุปตรวจราชการรอบปกติ 1/63  ดาว์นโหลดที่นี่

วสันต์
12 ก.พ. 63 14:51

VDO Conference ชี้แจงการใช้โปรแกรมสารเคมี

พัชรินทร์
6 ม.ค. 63 11:29

VDO Conference  เร่งรัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย 

พัชรินทร์
26 ธ.ค. 62 10:48

VDO Conference ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ

พัชรินทร์
25 ธ.ค. 62 10:22

VDO Conference ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา LTC เขตสุขภาพที่ ๘

พัชรินทร์
16 ธ.ค. 62 15:50

VDO Conference ฌกส.อสม

พัชรินทร์
16 ธ.ค. 62 15:46

VDO Conference ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พัชรินทร์
16 ธ.ค. 62 10:12
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 15 / 115    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office

ศูนย์ ict   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121 - 1123

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7