วิสัยทัศน์  

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบ
แพทย์แผนไทยของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนางานแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน
และ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้เป็น
ต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ติดต่อกลุ่มงานได้ที่
E-mail :
[email protected] 
เบอร์โทรศัพท์ 042-711157 ต่อ 1523


ดาวน์โหลดมื่อการเรียนรู้ E-Book
(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมภาพคลิกที่นี่ Click

15 ก.ย. 66 13:42

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เรื่องความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 

รูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex
4 พ.ย. 65 09:39

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร

21 พ.ย. 62 10:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 3 / 59    
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
     
เอกสาร
ไม่พบข้อมูล
คำสั่งแต่งตั้ง
     
เอกสาร
ไม่พบข้อมูล
เอกสารงานวิจัยด้านแพทย์แผนไทย
     
รายการเอกสาร
1 ผลการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
2 กล่องมหัศจรรย์เก็บความร้อน(รพ.โพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
3 ประสิทธิผลของยาพอกเข่าต่อระดับความปวดของเข่า (ยาพอกเข่าดูดพิษ พิชิตปวดในผู้สูงอายุ),(รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
4 ผลการใช้ถุงประคบสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ(รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
5 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากใบฝรั่งต่อโรคเหงือกอักเสบใหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
6 ลูกประคบหินกรวดสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น(รพ.สต.สร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
7 ผลของสมุนไพรมะระขี้นกต่อระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
8 การใช้สมุนไพรใบส่องฟ้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
9 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อขาของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคำตากล้า
10 กระด้งมะกรูดลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน(รพ.สต.โพนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
11 ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักใช้ควบคู่กับยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยกลุ่ม: โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง (รพ.สต.ห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
12 ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำรางจืด ต่อระดับเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดในระดับอันตราย(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
13 ถุงแช่ไร้พิษ(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
14 ผลของการใช้โดนัทลูกแก้วในมารดาหลังคลอด เพื่อลดอาการคัดตึงเต้านม โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
15 เข็มขัดสมุนไพรช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างของมารดาหลังคลอด(รพ.สต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
แบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 ทดสอบแบบฟอร์มมมมมมมมมมมมมมมม
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette